ให้คำปรึกษา

usa

visa

NOK EDU ให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การขอวีซ่าและการท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยแยกบริการต่างๆ ดังนี้

  • ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าและศึกษาต่อต่างประเทศอย่างละเอียด
  • ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับวีซ๋าที่ต้องใช้ทนาย เช่น การขอวีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวอเมริกัน
  • ให้บริการแนะนำแผนการเที่ยวเอง (backpack)
  • ให้บริการแนะนำการท่องเที่ยวแบบท้องถิ่น (local guide tour)

ขอใบเสนอราคา


อัตราการให้บริการ

ชั่วโมงละ 400 บาทสำหรับข้อมูลคำปรึกษาอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญ
ชั่วโมงละ 50-100 เหรียญดอลลาร์โดยใช้ทนายที่จบจากอเมริกาและอังกฤษ


ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ผู้ใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาในหน้า ติดต่อ / ขอใบเสนอราคา
  2. NOK EDU ส่งใบเสนอราคาให้ทางอีเมล
  3. ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจและชำระค่ามัดจำบาท
  4. NOK EDU ให้คำปรึกษาและแนะนำ

ขอใบเสนอราคา

back