บทความ

คำถามในการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์จะใช้เวลาไม่นานประมาณ 10-15 นาทีต่อผู้สัมภาษณ์แต่ละคน แม้ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทางกงสุลฯ สามารถตัดสินได้ว่าจะให้ผู้สัมภาษณ์ท่านใดผ่านหรือไม่ผ่าน

เทคนิคการสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกาให้ผ่านฉลุย

โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์จะใช้เวลาไม่นานประมาณ 10-15 นาทีต่อผู้สัมภาษณ์แต่ละคน แม้ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทางกงสุลฯ สามารถตัดสินได้ว่าจะให้ผู้สัมภาษณ์ท่านใดผ่านหรือไม่ผ่าน

back