บริการ

ทำวีซ่าต่างประเทศ
ทำวีซ่าต่างประเทศ

ทำวีซ่าต่างประเทศ

ให้บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวแบบครบวงจรของอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเชงเกน ตั้งแต่ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสาร จนถึงการสัมภาษณ์ รายละเอียด
ทำวีซ่าต่างประเทศ
ทำวีซ่าต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา

ให้บริการเต็มรูปแบบเรื่องการศึกษาต่อในประเทศอเมริกาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทร ให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษา หาสถานศึกษาที่ดีสำหรับผู้เรียน ทำวีซ่า และจัดหาที่พัก รายละเอียด
ทำวีซ่าต่างประเทศ
ทำวีซ่าต่างประเทศ

Summer Course

ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนภาษาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ประเทศอเมริกา ตั้งแต่ให้คำปรึกษา เลือกโรงเรียน คอร์ส ทำวีซ่า และจัดหาที่พัก รายละเอียด
ทำวีซ่าต่างประเทศ
ทำวีซ่าต่างประเทศ

Work & Travel

ให้บริการจัดหาที่พัก และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นขอคืนภาษีคืน (Tax Refund) สำหรับโครงการ Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียด
ทำวีซ่าต่างประเทศ
ทำวีซ่าต่างประเทศ

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ การศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การขอวีซ่าท่องเที่ยว และเทคนิคการท่องเที่ยวในต่างประเทศ รายละเอียด
back