เรียนต่ออเมริกาและรับทำวีซ่า

รับทำวีซ่า

ให้คำปรึกษาและรับทำวีซ่าต่างประเทศแบบครบวงจร
รายละเอียด

เรียนต่ออเมริกา

ให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่หาที่เรียน ทำวีซ่า และที่พัก
รายละเอียด

Summer Course

ดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกโรงเรียน ทำวีซ่า และที่พัก
รายละเอียด

Work & Travel

ให้บริการจัดหาที่พัก และช่วยจัดการเรื่องภาษีคืน
รายละเอียด

ตรวจสอบสถานะการดำเนินการ

โปรดกรอกรหัส Case ID เพื่อตรวจสอบสถานะงานล่าสุด

back